What an Emo Kiss

$$___$$$____$$$$$$_____$$$$$$$
$$$___$$$___$$$$$$$$___$$$$$$$$
$$$___$$$__$$$____$$$__$$$___$$$
$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$__$$$___$$$
$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$__$$$$$$$$
$$$___$$$__$$$____$$$__$$$$$$$$$
$$$___$$$__$$$____$$$__$$$___$$$
$$$___$$$__$$$____$$$__$$$$$$$$
$$$___$$$__$$$____$$$__$$$$$$$

$$$$$$$____('v')___$$$$$$____$$$$$$$__$$$___$$$
$$$$$$$$____'v'___$$$$$$$___$$$$$$$$__$$$___$$$
$$$__$$$$_______$$$$______$$$$_______$$$___$$$
$$$___$$$__$$$__$$$$______$$$________$$$$$$$$$
$$$___$$$__$$$__$$$$$$$___$$$________$$$$$$$$$
$$$___$$$__$$$___$$$$$$$__$$$________$$$___$$$
$$$__$$$$__$$$_______$$$__$$$$_______$$$___$$$
$$$$$$$$___$$$__$$$$$$$$___$$$$$$$$__$$$___$$$
$$$$$$$____$$$__$$$$$$$_____$$$$$$$__$$$___$$$

$$$________('v')___('v')__$$$$$$$$
$$$_________'v'_____'v'___$$$$$$$$$
$$$_______________________$$$___$$$$
$$$________$$$____$$$_____$$$___$$$$
$$$________$$$____$$$_____$$$$$$$$$
$$$________$$$____$$$_____$$$$$$$$
$$$________$$$____$$$_____$$$
$$$$$$$$$___$$$$$$$$______$$$
$$$$$$$$$____$$$$$$_______$$$


Myspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter GraphicsMyspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter GraphicsMyspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter GraphicsMyspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter GraphicsMyspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter GraphicsMyspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter Graphics
________________________________________________
_$$$________________###__$$$________________###_
_$$$$$_______________###$$$_______________#####_
_$$$$$$______________#$#$#$______________######_
_$$$$$$____________$$$#$#$#$#____________######_
_$$$$$$$________$$$$$$$$########________#######_
__$$$$$$$_____$$$$$$$$$__#########_____#######__
__$$$$$$$____$$$$$$$$______########____#######__
__$$$$$$$__$$$$$$$$$________#########__#######__
____$$$$$_$$$$$$______(¨ `v´¨ )____######_#####____
_____$$$$$$$$__________`-.¸.-`________########_____
______$$$$$$$$$$$$$__________#############______
____$$$$$$$$$$$$$$$$$______#################____
____$$$$$$$$$$$$___$$$____###___############____
___$$$$$$$$$$$$$__$$$$$__#####__#############___
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#####################___
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__###################____
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$____#################_____
________$$$$$$$$$$____________##########________
______$$$$$$$$$$$$$__________#############______
____$$$$$$$$$$$$$$$$$______##########Myspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter GraphicsMyspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter GraphicsMyspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter GraphicsMyspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter GraphicsMyspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter Graphics
__________#########___________________________________________##_____________
_______##________##__________________________________________##_____________
________##_______________________________________________##########_________
_________##_______________________########___________________##_____________
___________##______##________##__#________#___#########______##_____________
_____________##_____##___#__##___#########___#_________#_____##____##____##_
_______________##____##_##_##____#___________##########______##_____##__##__
___##___________##____##__##______########___#_______________##______####___
___##___________##____________________________#########______##_______##____
__________________________________________________________________________§§§§§§_________
_______§§§§§____________________________________________________________§§§§§§§§_________
_______§§§§§§§§§______________________________________________________§§§§§§§§§§_________
________§§§§§§§§§§§§________________________________________________§§§§§§§§§§§§_________
________§§§§§§§§§§§§§§§§__________________________________________§§§§§§§§§§§§§§_________
_________§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____________________________________§§§§§§§§§§§§§§§§_________
_________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_________________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§_________
__________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§__________
___________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§__________
_____________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§______________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__________
______________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§___________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__________
________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§___________
_________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_______________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§___________
___________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§____________
______________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§____________
________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____________
___________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_______§§§§§§§§§§§§§§§§§§______________
______________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§§§§§§§§_______________
___________________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§___§§§§§§§§§§§§§§§§________________
________________________________________§§§§§§§§§§§§§§§__§§§§§§§§§§§§§§__________________
______________________________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§___________________
________________________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____________________
_________________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_______________________
______________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§______________________
___________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§____________________
_________________________§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§___________________
_______________________§§§§§§§§§_______§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__________________
_____________________§§§§§§§§§§§_______§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§________________
____________________§§§§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§________________
___________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§________________
___________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§________________
___________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§________________
___________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§________________
____________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§________________
______________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§________________
_________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_________________
_____________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__________________
___________________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__________________
_____________________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§___________________
_____________________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_______________________
____________________________________§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§____________________________
_____________________________________§§§§§_________§§§§§_________§§§§§___________________
______________________________§§§§_________§§§§____________§§§§§§§§§_____________________
______________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§___________________________
______________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§___§§§§§__________________________________
______________________________§§§§§______§§§§§§__________________________________________
$$$$___$$__$$___$$$$___$$$$___$$$$$$__
$$__$$__$$__$$__$$_____$$________$$____
$$$$$___$$__$$___$$$$___$$$$_____$$____
$$__$$__$$__$$______$$_____$$____$$ ____
$$$$$____$$$$____$$$$___$$$$___$$$$$$___
________________________________________
_____________$$$$$___$$__$$_______________
_____________$$__$$__$$__$$_______________
_____________$$__$$__$$__$$_______________
_____________$$__$$__$$__$$_______________
_____________$$$$$____$$$$________________
________________________________________
___$$$$$$___$$$$$$__$$__$$______$$$$$$__
__$$________$$______$$__$$______$$______
_$$____$$$__$$$$$$__$$__$$______$$$$$___
__$$____$$__$$______$$__$$______$$______
___$$$$$$___$$$$$$__$$__$$$$$$__$$$$$$__
________________________________________
__________$$$$__$$$$$$$__$$__$$___________
_________$$_____$$___$$__$$__$$___________
__________$$$$__$$$$$$$__$$__$$___________
____________$$__$$___$$__$$__$$___________
_________$$$$___$$___$$___$$$$__________


Myspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter GraphicsMyspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter GraphicsMyspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter GraphicsMyspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter Graphics

____***_______$$$___$$$__$$$__$$$$$$$$$__$$$$$$$$$___*________
____+____ ____$$$__$$$___$$$__$$$________$$$_______________+__
___*_____+____$$$_$$$____$$$__$$$________$$$______+___**______
____**________$$$$_______$$$__$$$$$$$$$__$$$$$$$$$__*______++_
__+___________$$$_$$$____$$$________$$$________$$$_*____*_____
__________*___$$$__$$$___$$$________$$$________$$$___+____+___
___++________$$$___$$$__$$$__$$$$$$$$$__$$$$$$$$$______**___
____$$$$$$$$____$$$___________$$$_______$$$$$$$$________$$$$_________$$$__
_____$$$__$$$_________$$$$$_$$$$$$$______$$$_____________$$$_______$$$$$$$
_____$$$$$$$$__$$$$$_$$$______$$$________$$$$$$__$$$$$$__$$$$$$$$____$$$__
_____$$$___$$$__$$$___$$$$____$$$________$$$____$$$______$$$___$$$___$$$__
_____$$$___$$$__$$$______$$$__$$$________$$$____$$$______$$$___$$$___$$$__
____$$$$$$$$$__$$$$$_$$$$$$__$$$$$______$$$$$$$$_$$$$$$_$$$$___$$$$_$$$$$_
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________$$$$$$$$$$$_________$$$______________$$$$___________________
____________________$$$___________$$$$$$$_____________$$$___________________
____________________$$$___$$$$$$$___$$$____$$$$$$$$___$$$___________________
____________________$$$__$$$___$$$__$$$___$$$___$$$___$$$___________________
____________________$$$__$$$___$$$__$$$___$$$___$$$___$$$___________________
___________________$$$$$__$$$$$$$__$$$$$___$$$$$$$$$$__$$$$$$_______________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________$$$$$$__$$$___$$$___$$$$$$$$___$$$$$$$$________________
____________________$$$_________________$$$____$$$___$$$$$$_________________
_____________________$$$$$$__$$$___$$$__$$$_$$$$$_____$$$$__________________
_________________________$$$_$$$___$$$__$$$____$$$_____$$___________________
_________________________$$$_$$$___$$$__$$$_____$$__________________________
____________________$$$$$$$___$$$$$$$$$_$$$__$$$$______$$___________________
________________________________________$$$_________________________________
_______________________________________$$$$$_______________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________§§§§§§§§§§_____§§§§§§§§§§____________________________
___________________________§§§§§§§§§§§§§§_§§§§§§§§§§§§§§__________________________
_________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§________________________
_________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§________________________
__________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_________________________
___________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__________________________
_____________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§____________________________
_______________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§______________________________
_________________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§________________________________
___________________________________§§§§§§§§§§§§§__________________________________
_____________________________________§§§§§§§§§____________________________________
_______________________________________§§§§§§_____________________________________
_________________________________________§§§______________________________________
__________________________________________§_______________________________________


Myspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter GraphicsMyspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter GraphicsMyspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter GraphicsMyspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter GraphicsMyspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter GraphicsMyspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter Graphics

_______________________________§§§§§§§§§§§§§§§§________§§_____________________
_________________§§§§__________§§§§§§§§§§§§§§§§________§§§§___________________
________________§§§§§§_________§§§§§§___________________§§§§§_________________
_______§§________§§§§§§________§§§§§§___________________§§§§§_________________
____§§§§§§_______§§§§§§________§§§§§§§§§§§§§§§__________§§§§§_____§§§§§§§_____
____§§§§§§________§§§§§§_______§§§§§§§§§§§§§§§___________§§§§§__§§§§§§§§§_____
_____§§§§§§___§§§§§§§§§§§______§§§§§§____________________§§§§§§§§§§§§§________
______§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____§§§§§§____________________§§§§§§§§§§___________
_______§§§§§§§§§____§§§§§§§____§§§§§§§§§§§§§§§§__________§§§§§§§______________
_______§§§§§§________§§§§§§____§§§§§§§§§§§§§§§§_________§§§§§§________________
________§§§§§§________§§§§§_____________________________§§§§§§________________
_________§§§§§§________§________________________________§§§§§_________________
__________§§§§§§________________§§§§§§§§§§§_______________§§__________________
___________§§_________________§§§§§§§§§§§§§§§___________________§§§§§___§§§§§_
____________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§___________________§§_____§§___
___________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§___________________§§___§§____
__________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§___________________§§§§§_____
_________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__________________§§§§______
_________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_________________§§§§§______
__________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_________________§§§§§§______
___________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_________________§§§§§§_______
_____________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_______
_______________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§________
___________________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_________
_____§§§§_____________________________________________________________________
____§§§§§§§___________§§_____________________________________________§§§§§§___
____§§§__§§§___§§§____§§§__________________§§§§_____§§§§_____§§§§§__§§§__§§§__
_____§§§______§§__§§__§§§§§§§___§§§§§§____§§__§§__§§§__§§§_§§§__§§§_§§§__§§§__
_______§§§___§§§______§§§__§§§_§§§__§§§__§§§§§§§§_§§§__§§§_§§§__§§§_§§§__§§§__
_________§§§_§§§______§§§__§§§_§§§__§§§___§§______§§§§§§§§_§§§__§§§_§§§§§§§§__
____§§§__§§§__§§__§§__§§§__§§§_§§§__§§§____§§§§§_______§§§___§§§§§§_§§§_______
_____§§§§§§____§§§_________________________________§§§§§§_______§§§__§§§______
_____________________________________________________________§§§§§____§§§§§§§
^^^^^^^^#####################^^ ^^^^^^^^
^^^^^^#######^^^^^^^^^^^^######^^^^^^^^
^^^^^#####^^^^^^^^^^^^^^^^^######^^^^^^
^^^^####^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^#####^^^^^
^^^####^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^#####^^^^
^^####^^^^^#####^^^^^^#####^^^^^###^^^^
^^###^^^^^######^^^^^######^^^^^####^^^
^####^^^^^######^^^^^######^^^^^^###^^^
^###^^^^^^^####^^^^^^^####^^^^^^^####^^
^###^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^###^^
^###^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^###^^
^###^^^^##^^^^^^^^^^^^^^^^^##^^^^^###^^
^###^^^^###^^^^^^^^^^^^^^^^##^^^^####^^
^####^^^^###^^^^^^^^^^^^^^###^^^^###^^^
^^###^^^^####^^^^^^^^^^^####^^^^####^^^
^^####^^^^#####^^^^^^^^####^^^^^###^^^^
^^^####^^^^###############^^^^#####^^^^
^^^^####^^^^^###########^^^^^#####^^^^^
^^^^^#####^^^^^^^^^^^^^^^^^######^^^^^^
^^^^^^#######^^^^^^^^^^^^######^^^^^^^^
^^^^^^^^#####################^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^################^^^^^^^^^------------------------
()
° )
_ )I?--.
==(o)=?
-------------------------
.() ()
( °o° )
(,,) _)l?--.
o)===(o)=?
-------------------------
...() ()
(?( °o° )
,-)___) l?--.
?=(o)===(o)=?
-----------------------?BREMS?----------
----------------aussteig*---------------
-----------bei Dir anklopft----reingeht*
-----------sich unschaut ---------------
*Hammer nehm*
*Nagel nehm*
*Handschuh anzieh*
*Helm aufsetzt*
*Erste Hilfekasten hinstell*
*Erste Hilfekasten aufmach*
*Pflaster auspack*
*Pflaster hinleg*
*Beruhigungstablette nehm*
*warten bis Hände ruhig*
*Pin mit liebe Grüße nehm*
*an die Wand halt*
*Aushol*
*WUMMMMMMMS*
*geschafft*
*Dran isser*
*Pin anguck*
*gerade rück*
und wieder abbraust*-brrrrrrrrum*
...() ()
(?( °o° )
,-)___) l?--.
?=(o)===(o)=?...ooooO......................
....(......).........Ooooo...
........(......... .(.....)....
... ..(._.)..........).../.....
.....................(._.)........
*trabs...trabs...trabs*
*reinschleich*
*einen lieben gruss dalass*
*wieder raus schleich*
*trabs...trabs...trabs*
........._.......................
.......(....)............_......
..... /....(..........(...)....
....(......)...........)......
...ooooO.........(......)...
.......................Ooooo....________________________######_________######_____________________________
______________________##______##_____##______##___________________________
_____________________##_________##_##_________##__________________________
____________________##____________#____________##_________________________
____________________##_________________________##_________________________
_____________________##_______________________##__________________________
______________________##_____________________##___________________________
_______________________##___________________##____________________________
_________________________##_______________##______________________________
___________________________##___________##________________________________
______________________________##_____##___________________________________
_________________________________###______________________________________

__$___$___$$__$$__$$____$$__$$_____$$__$$$$$$____$$$$$$____$$___$___$___
___$_$____$$_$$___$$$___$$__$$_____$$__$$___$$___$$___$$___$$____$_$____
_$$$$$$$__$$$$____$$$$__$$__$$_____$$__$$____$$__$$____$$__$$__$$$$$$$__
___$_$____$$$_____$$_$$_$$__$$_____$$__$$____$$__$$____$$__$$____$_$____
__$___$___$$$$____$$__$$$$__$$_____$$__$$____$$__$$____$$__$$___$___$___
__________$$_$$___$$___$$$___$$___$$___$$___$$___$$___$$___$$___________
__________$$__$$__$$____$$_____$$$_____$$$$$$____$$$$$$____$$$$$$$$_____


Myspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter GraphicsMyspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter GraphicsMyspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter GraphicsMyspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter GraphicsMyspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter Graphics
$$$$$$$______________$$_____________________$$_________________________ $$____$$_____________$$_______$$____________$$_________________________ $$____$$_____________$$_____________________$$_________________________ $$____$$__$$___$$____$$$$$$$__$$___$$$$$$_$$$$$$_____$$$$$$__$$$$$$____ $$____$$__$$___$$____$$____$$_$$__$$________$$______$$______$$____$$___ $$____$$__$$___$$____$$____$$_$$___$$$$$____$$_______$$$$$__$$____$$___ $$____$$__$$___$$____$$____$$_$$_______$$___$$___________$$_$$____$$___ $$$$$$$____$$$$$______$$$$$$__$$__$$$$$$_____$$$$$__$$$$$$___$$$$$$____ ______________________________________________________________ ______________________$$$$$$$__________$$_____________________ ________$$___________$$_______$$___$$__$$$$$$_________________ _____________________$$________________$$___$$________________ _$$$$$$_$$_$$_$$$$____$$$$$$__$$___$$__$$___$$__$$$$$$_$$_$$$_ $$___$$_$$__$$___$$________$$_$$___$$__$$$$$$__$$___$$__$$____ $$$$$$__$$__$$___$$________$$_$$___$$__$$___$$_$$$$$$___$$____ $$______$$__$$___$$________$$_$$___$$__$$___$$_$$_______$$____ _$$$$$$_$$__$$___$$__$$$$$$$___$$$$$___$$$$$$$__$$$$$$__$$____$$_$$_$$_$$ _______________________________________$$_____________________ _________________________________________######_________###### $$$$$$___________________________$$____##______##_____##______## $$_______________________________$$___##_________##_##_________## $$_______________________________$$__##____________#____________## $$$$$__$$_$$$$___$$$$$___$$$$$$__$$__##____________#____________## $$______$$___$$_$$___$$_$$___$$__$$___##_______________________## $$______$$___$$_$$___$$_$$$$$$___$$____##_____________________## $$______$$___$$_$$___$$_$$_______$$_____##___________________## $$$$$$__$$___$$__$$$$$$__$$$$$$__$$_______##_______________## _____________________$$_____________________##___________## _____________________$$________________________##_____## _________________$$$$$____________________________###_______*hDl*hDl*________*hDl*hDl*______
_____*hDl*___*hDl*____*hDl*___*hDl*____
___*hDl*______*hDl*_*hDl*_______*hDl*__
__*hDl*__________*hDl*__________*hDl*__
__*hDl*_________________________*hDl*__
___*hDl*_____*Nur für dich*______*hDl*_____
____*hDl*_______*HDL*________*hDl*______
______*hDl*_________________*hDl*_______
________*hDl*_____________*hDl*_________
__________*hDl*_________*hDl*___________
____________*hDl*_____*hDl*_____________
______________*hDl*_*hDl*_______________
_________________*hDl*___________________*............Tür aufmach..........*
*......vorsichtig umschau.......*
*..............keiner da ?..........*
*...................\I//.............*
*................( @ @ )...........*
*...........oOo--(_)-oOo.......*
*.................reintaps..........*
*...............vase such.........*
*.......blümchen reinstell.......*
*.......Gruß hinterlass.......*
*...leise wieder rausschleich..*
*..Tür zumach und wech bin..*
*....ich wünsche einen schönen Tag...*_____________############______________________##########________________________
___________##################_________________################____________________
_________#####~~~~~~~~~~~~~~###___________######~~~~~~~~~~######__________________
_______###~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~####______####~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~##________________
______##~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~##__####~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~####______________
_____###~~~########~~~~######~~~~~##__##~~~~######~~~~~~~~~~~~~~~~##______________
____##~~~~##~~~~~~##~~##~~~~##~~~~####~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~####____________
____##~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~##~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~##____________
____##~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~##~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~##____________
____##~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~####~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~##____________
____##~~~~#~~~~~~~~~~~~~~~~~~#~~~~##~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~##____________
____##~~~~####################~~~~##~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~##____________
_____###~~####################~~####~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~####____________
______##~~~~################~~~~########~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~##______________
_______###~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~###_____####~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~##________________
_________#####~~~~~~~~~~~~~~####________####~~~~~~~~~~~~~~~~~~####________________
____________####~~~~~~~~~~####____________######~~~~~~~~~~######__________________
______________############______________________############______________________________######_________######_______$$$$$_$$$$$______________#__#
______##______##_____##______##____$$$$$$$$$$$$$______________#__#____#
_____##_________##_##_________##____$$$$$$$$$$$__________##########_##
____##____________#____________##_____$$$$$$$$$__________##############
____##_________________________##_______$$$$$___________###############
_____##_______________________##_________$$$___________###################
______##_____________________##___________$____________###___##____#######
_______##___________________##____________$___________###____#_______########
_________##_______________##________ ______$___________##___#___#_____######
___________##___________##________________$____________#______________#######
______________##_____##__________________$_____________#______________######
_________________###______________________$____________#____###_______#####
___________________________________________$____________#__#___#______#####
__________________________________________$______________#_#####_____####
___________________________________________$_____________#____________####
___________________________________________$_____________###_________####
____________________________________________$___________#####_______#####_#
____________________________________________$_________####________############
_____________________________________________$__$___#####__________############
__________________________________________________$$####____________############
_______________________________________________________#_____________###########
_______________________________________________________#_______________####
________________________________________________________#_____________#####
_______________________________________________________#####______########
______________________________________________________#______####________##
_____________________________________________________########_############
___________$$$__________$$$________________________
___________$$$__________$$$___________________________
___________$$$__$$$$$$$_$$$$$$$__________________________
___________$$$_$$$______$$$__$$$______________________
___________$$$_$$$______$$$___$$$__________________
___________$$$__$$$$$$$ $$$___$$$_____________________
_________________________________________________________
___________$$$__________________$$$___________________
___________$$$__________________$$$________________
___________$$$$$$$___$$$$$ $$$___$$$$$$$_______________
___________$$$__$$$_$$$___$$$___$$$___$$$________________
___________$$$__$$$_$$$___$$$___$$$___$$$_____________
___________$$$__$$$__$$$$$ $$$__$$$$$$$$___________
______________________________________________________
_______________$$$_$$$ _________$$$______________________
_______________$$$______________$$$___________________
___________$$$$$$$_$$$__$$$$$$$_$$$$$$$____________
__________$$$__$$$_$$$_$$$______$$$__$$$______________
__________$$$__$$$_$$$_$$$______$$$___$$$________________
___________$$$$$$$_$$$__$$$$$$$_$$$___$$$_____________
________________________________________________________________________
_$$$$$$$___$$$$$$_____$$$$$$_____$$$$$$_____$$$$$$_____$$$$$$_____$$$$$$_
$$$_______$$$__$$$___$$$__$$$___$$$__$$$___$$$__$$$___$$$__$$$___$$$__$$$_
_$$$$$$$_$$$____$$$_$$$____$$$_$$$____$$$_$$$____$$$_$$$____$$$_$$$____$$$_
______$$$_$$$__$$$___$$$__$$$___$$$__$$$___$$$__$$$___$$$__$$$___$$$__$$$_
_$$$$$$$___$$$$$$_____$$$$$$_____$$$$$$_____$$$$$$_____$$$$$$_____$$$$$$_
___________________________________________________
__________$$$_$$$__________$$$________$$$_$$$_$$$_____
__________$$$______$$$$$$__$$$________$$$_$$$_$$$________
__________$$$_$$$_$$$__$$$_$$$$$$$$___$$$_$$$_$$$_____
__________$$$_$$$_$$$$$$$$_$$$___$$$__$$$_$$$_$$$__
__________$$$_$$$_$$$______$$$___$$$__________________
__________$$$_$$$__$$$$$$$_$$$$$$$$___$$$_$$$_$$$_____________#####________####_______________________________________________________ ___########_____#######______#####___________________________________________ __#########_____#######_____#######__________________________________________ __#########_____######______#######__________________________________________ __########______####_________#####______############________############_____ __######_______####___________________################____################___ __#####_______####___________####____##################__##################__ __####_______#####__________######___######_____#######__######_____#######__ __####______######_________########___######_____#####____######_____#####___ __####_____#######__________######______#######_____________#######__________ __####____#########__________####_________########____________########_______ __#####__#####_#####_________####___________########____________########_____ __###########___#####_______######___________########_____________#######____ __##########_____######____########____________#######_____________#######___ ___########______#######____######____________########____________########___ ____#####_________#####______####_________###########_________###########____ _____________________________________##############_______##############_____ ____________________________________##############_______##############______ ___________________________________##########___________###########__________Myspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter GraphicsMyspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter GraphicsMyspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter GraphicsMyspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter GraphicsMyspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter GraphicsMyspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter Graphics
____________________________________________________________________##########____________________________________________________________________
_____________________________________________________________##########################_____________################______________________________
______________________________________##############_____##########___##___________########______#######______########____________________________
__________________________________######_______############_____________________________############________________####__________________________
________________________________######_____________#####______###____##____________________#######____________________####________________________
_______________________________####________#####__##################_###____########__________##_______#######_________####_______________________
_______________________________###______##____#####__######_______####_##########_########____________####__#####_______####______________________
______________________________######___###____###____####____________#_##______________######_______#####_____####_______####_____________________
______________________________#####___####___###_######____________________________________####______###______#####_______###_____________________
______________________________##_##____#######__######______###______________####____________###________##_____####______####_____________________
_________________________________##_______####__#####_____#_####_____________####_##__________###________##_____###______###______________________
_________________________________##______####____###____########_____________########________##_#_________###_####______####______________________
_________________________________###_____##______##_____#######_#############_#######_________####_________#######______###_______________________
__________________________________#######________##____________##############___####_________######_________#####_____####________________________
___________________________________######_________#____________#####____######______________##____________________######__________________________
_____________________________________###___________###________###############_____________###_______________########______________________________
_____________________________________###_________######_____###################________######_______________####__________________________________
____________________________________###________####_________###################________#####__________________####________________________________
____________________________________###______###_____________#################____________####_________________#####______________________________
____________________________________#####____####_____________#############______________##_###_________________####______________________________
____________________________________#####____####_______________#########________________####_#______________##__###______________________________
____________________________________#####_____####___________________________###__________##_________________#######______________________________
_____________________________________####______####________##______________####__________###_________________#######______________________________
_______________________________________###_______##_________###__________####__________####__________________#######______________________________
_______________________________________####_______##__________###______####___________###___________________#####_________________________________
____________________________________################____________#########__________#####################____###___________________________________
_______________________________##########_______##########________####_________########_____________###########___________________________________
___________________________#######____________________#######_______________######_______________________#######__________________________________
_________________________#####_____________________________#####_________#####_______________________________#####________________________________
______________##############__________________________________####_____#####____________________________________####______________________________
___________###############______________________________________####__###_________________________________________####____________________________
_________####__________#####_____________________________________#######____________________________________________###___________________________
_________###_____________###_______________________________________###_______________________________________________###__________________________
_________#________________##__________________________________________________________________________________________###_________________________
________##_________________##__________________________________________________________________________________________###________________________
_______##__________________##___________________________________________________________________________________________##________________________
_______##__________________##___________________________________________________________________________________________###_______________________
_______##________________###_____________________________________________________________________________________________###______________________
_______##_____________#####______________________________________________________________________________________________###______________________
_______####____#_#########_________________________________________________________________________________________############___________________
_______#####__##_######__________________________________________________________________________________________#####_______###__________________
________#_###_##_______________________________________________________________________________________________######_________###_________________
___________######______________________________________________________________________________________________####_____________##________________
____________#####______________________________________________________________________________________________###_______________#________________
_______________###_____________________________________________________________________________________________##_________________##______________
________________##_____________________________________________________________________________________________##________________###______________
________________###____________________________________________________________________________________________###_______________###______________
_________________###___________________________________________________________________________________________###______________###_______________
__________________###___________________________________________________________________________________________###___________####________________
___________________###___________________________________________________________________________________________####________####_________________
____________#_______###___________________________________________________________________________________________####_____####___________________
_________###########_###__________________________________________________________________________________________###____#####____________________
____#####################________________________________________________________________________________________###########____######_###________
__#####________###_########_____________________________________________________________________________________#########__#################______
_###__________________######___________________________________________________________________________________###______##########_______#####____
_###_____________________####________________________________________________________________________________###_______#######______________####__
_##_______________________####______________________________________________________________________________###______#####___________________####_
###______######____________#####__________________________________________________________________________#########_####_______________________###
##__###_###########_________#####________________________________________________________________________###___#######_________________________###
##_##___________#####________######____________________________________________________________________####______####___________________________##
_###_______________####_______#__####________________________________________________________________####________###__________________________##_#
_###________________####___________####_____________________________________________________________###_________##__________#############_____##_#
__##_________________###____________####__________________________________________________________####_________##_________########_#######___###__
____##_________________##______________###______________________________________________________####___________##_______####____________##__####__

_____####_______________###_____________####__________________________________________________####_____________________###______________##_###____
_______#####_____________###______________####______________________________________________####______________________#####___________#######_____
_________#######__________##________________###____________________________________________###________________________####_________########_______
_________####______________##________________#####______________________________________#####__________________________##______##########
_________#######________##_##___________________####__________________________________######__________________________##______#########___________
_______$___________________________________$$_______________$_____________
________$$_______________________________$$$$$_______________$$____________
_________$$$____________________________$$__$$$_______________$$$__________
________$$$$___________________________$___$$$_________________$$$_________
______$$$$$_______________________________$$$_________________$$$$_________
_____$$$$$$$$$$$$$$___________$$$$$$$$$$$$$$$________________$$$$$_________
____$$$$$$$$$$$$$$$$$_______$$$$$$$$$$$$$$$$$_______________$$$$$$_________
______$$$$$______$$$$$_____$$$$__________$$$$______________$$$$$$_________
_______$$$$$______$$$$____$$$$__________$$$$$____$________$$$$$$___________
______$$$$$$______$$$$___$$$$$__________$$$$$___$$$______$$$$$$___________
_____$$$$$$______$$$$$___$$$$$$__________$$$$$__$$$$____$$$$$$____________
____$$$$$$______$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$_________$____
___$$$$$$______$$$$$_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$________$$$__
__$$$$$$$$_____$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$$$$________$$$$
_$$$$$$$$$$_____$$$$$$________________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_
__________________$$$$$$______$$$$$____________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$_
___________________$$$$$$$____$__$$$$_____________________$$$$$$$$$$$$$$__
____________________$$$$$$$______$$$$_____________________________________
______________________$$$$$$$$$$$$$$_______________________________________
________________________$$$$$$$$$$_________________________
________$$$$$$$$______$$$$$$$$$_________
______$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$_______
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______
______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_______
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_________
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$____________
_____________$$$$$$$$$$$$$______________
________________$$$$$$$_________________
___$$$___$$$______$$$______$$$___$$$____
__$$$$$_$$$$$_____________$$$$$_$$$$$___
__$$$$$$$$$$$_____________$$$$$$$$$$$___
____$$$$$$$_________________$$$$$$$_____
______$$$_____________________$$$_______
_______$_______________________$________
__________________________________________$$$$$$$$$$_____________________________________$$$$$$$$$__
__$$$$$$$$$$$$$$____________________________$$$$$$$$$$$$$$__
__$$$$$$$$$$$$$$$$$______________________$$$$$$$$$$$$$$$$$__
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__!!__________!!__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__!!______!!__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_
__$$$$$$$$$$$$$$$$$§§§§§$$_!!____!!_$$§§§§§$$$$$$$$$$$$$$$$__
___$$$$$$$$$$$$$$$§§§§§§§§$__!!!__$§§§§§§§§$$$$$$$$$$$$$$$___
____$$$$$$$$$$$$$$$$§§§§§§§§_##_§§§§§§§§$$$$$$$$$$$$$$$$____
______$$$$$$$$$$$$$$$$§§§§§§####§§§§§§$$$$$$$$$$$$$$$$$_____
________$*******************####********************$_______
_____$$$$$$$$$$$$$$$§§§§§§§$####$§§§§§§§$$$$$$$$$$$$$$$_____
____$$$$$$$$$$$$$$§§§§§§§$$$_##_$$$§§§§§§§$$$$$$$$$$$$$$____
____$$$$$$$$$$$$$§§§§§$$$$$$_##_$$$$$$§§§§§$$$$$$$$$$$$$____
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__##__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___##___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____
______$$$$$$$$$$$$$$$$$$______#_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$______
_________$$$$$$$$$$$$$________________$$$$$$$$$$$$$$________
__________$$$$$$$$$$____________________$$$$$$$$$$$_________
__________________________________________________________________HabDichLiebHabDichLiebHabDichLieb________HabDichLiebHabDichLiebHabDichLieb
_____HabDichLiebHabDichLieb__HabDichLieb_____HabDichLieb__HabDichLiebHabDichLieb
___HabDichLieb__________________HabDichLiebHabDichLieb_________________HabDichLieb
_HabDichLieb_________________________HabDichLieb________________________HabDichLieb
HabDichLieb______________________________________________________________HabDichLieb
HabDichLieb______________________________________________________________HabDichLieb
_HabDichLieb____________________________________________________________HabDichLieb
__HabDichLieb__________________________________________________________HabDichLieb
____HabDichLieb______________________________________________________HabDichLieb
_______HabDichLieb________________________________________________HabDichLieb
__________HabDichLieb_________________________________________HabDichLieb
______________HabDichLieb_________________________________HabDichLieb
___________________HabDichLieb_______________________HabDichLieb
_________________________HabDichLieb__________HabDichLieb
______________________________HabDichLiebHabDichLieb
___________________________________HabDichLieb_,,,__.*.
.(,' ')..(' ',) *hallo* *gg*
(')_().()_(')

__,,,_.*.
_( ,"(", ) *küsschengefällig?*
(')_()()_(')
_,,,__.*.
.(,' ')..(' ',) *schüchternbin!*
(')_().()_(')

__,,,_.*. _,,,
.(,' ')..(' ',) *ok !2terversuch!*
(')_().()_(')

__,,,_.*.
_( ,"(", ) *hmmm...*
(')_()()_(')

__,,,*.
_.( 'x' )
('_()()_(')
*bussi*
_ ,,, . * .
_( ,"(", )
(')_()()_(') *ungleichnochmal*

__,,,*.
_.( 'x' )
('_()()_(')
*bussi*

__,,,*.
_.( 'x' ) *WOW*
('_()()_(')
*bussi**Kiss*.......*Kiss*
*Kiss*.....*Kiss*
*Kiss*...*Kiss*
*Kiss**Kiss*
*Kiss*...*Kiss*
*Kiss*.....*Kiss*
*Kiss*.......*Kiss*
*Kiss*.........*Kiss*

........*Kiss*
........*Kiss*
........*Kiss*
........*Kiss*
........*Kiss*
........*Kiss*
........*Kiss*
........*Kiss*
........*Kiss*

.........*Kiss*
...*Kiss*...*Kiss*
.*Kiss*.......*Kiss*
...*Kiss*......*Kiss*
......*Kiss*
...........*Kiss*
*Kiss*......*Kiss*
.*Kiss*.......*Kiss*
...*Kiss*...*Kiss*
.........*Kiss*

.........*Kiss*
...*Kiss*...*Kiss*
.*Kiss*.......*Kiss*
...*Kiss*......*Kiss*
......*Kiss*

...........*Kiss*
*Kiss*......*Kiss*
.*Kiss*.......*Kiss*
...*Kiss*...*Kiss*
.........*Kiss*Kiss**Kiss**Kiss**Kiss*
*Kiss**Kiss**Kiss**Kiss*
*Kiss*
*Kiss*
*Kiss**Kiss**Kiss*
*Kiss**Kiss**Kiss*
*Kiss*
*Kiss*
*Kiss*

.........*Kiss**Kiss*
.....*Kiss*.........*Kiss*
..*Kiss*.............*Kiss*
*Kiss*..................*Kiss*
*Kiss*...................*Kiss*
*Kiss*..................*Kiss*
..*Kiss*.............*Kiss*
.....*Kiss*.........*Kiss*
.........*Kiss**Kiss*


*Kiss*Kiss*Kiss*Kiss*
*Kiss*..................*Kiss*
*Kiss*....................*Kiss*
*Kiss*......................*Kiss*
*Kiss*.......................*Kiss*
*Kiss*.......................*Kiss*
*Kiss*.....................*Kiss*
*Kiss*.................*Kiss*
*Kiss*............*Kiss*
*Kiss*........*Kiss*
*Kiss*...*Kiss*
*Kiss*Kiss*
*Kiss......*Kiss*
*Kiss............*Kiss*
*Kiss..................*Kiss*
*Kiss.......................*Kiss*
*Kiss............................*Kiss*

*Kiss............................*Kiss*
..*Kiss.......................*Kiss*
...*Kiss..................*Kiss*
......*Kiss............*Kiss*
.........*Kiss......*Kiss*
...........*Kiss*Kiss*
...............*Kiss*
...............*Kiss*
...............*Kiss*
...............*Kiss*
...............*Kiss*

.........*Kiss**Kiss*
.....*Kiss*.........*Kiss*
..*Kiss*.............*Kiss*
*Kiss*..................*Kiss*
*Kiss*...................*Kiss*
*Kiss*..................*Kiss*
..*Kiss*.............*Kiss*
.....*Kiss*.........*Kiss*
.........*Kiss**Kiss*


*Kiss............................*Kiss*
*Kiss............................*Kiss*
*Kiss............................*Kiss*
*Kiss............................*Kiss*
*Kiss............................*Kiss*
*Kiss............................*Kiss*
*Kiss............................*Kiss*
.*Kiss..........................*Kiss*
....*Kiss....................*Kiss*
........*Kiss...........*Kiss*
..............*Kiss*Kiss*|____|____|____|____| .....NAAA
__|____|____|____|__| .....SIEHST DU MICH?
|____|____|____|____|
_|____|____|____|___|

|____|____|____|____| ....NEIN?
__|____|____|____|__| .......SUCH WEITA!...
|____|____|____|____|
_|____|____|____|___|

|____|____|____|____| .....*hmmm*
__|____|____|____|__| .....NA KOMM
|____|____|____|____|.....DAS KANN JA NICHT..
_|____|____|____|___|....SOO SCHWER SEIN!..

|____|____|____|____| .....NAGUT
__|____|____|____|__| .....du findest mich ja..
|____|____|____|____|
_|____|____|____|___|......doch NIE!!

|____|____|____|____|(),()___
__|____|____|____|__|(ö,)___.....HUHU!!!
|____|____|____|____|
_|____|____|____|___|

|____|____|____|____|(),()___......SIEHST MICH
__|____|____|____|__|(ö,)___..JETZT?
|____|____|____|____| )( )-
_|____|____|____|___|_____

|____|____|____|____|- ()()___......DA
__|____|____|____|__|- (ö,)____....BIN
|____|____|____|____|- ( )( )*____..ICH!!!=o)
_|____|____|____|___|_________


Myspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter GraphicsMyspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter GraphicsMyspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter GraphicsMyspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter GraphicsMyspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter Graphics

__€_€_€_€___________€€€€__€___€__€€€€__€€€€__€___________€_€_€_€__
_€___€___€__€€_€€___€___€_€___€__€_____€_____€___€€_€€__€___€___€_
__€_____€__€__€__€__€€€€__€___€__€€€€__€€€€__€__€__€__€__€_____€__
___€___€____€___€___€___€_€___€_____€_____€__€___€___€____€___€___
_____€________€_____€€€€__€€€€€__€€€€__€€€€__€_____€________€_____
___________________________________________________________________________________________.s$$_____________s$
________________________s$$$’____________s$$
______________________.s$$$³´_______,___s$$³
_____________________s$$$$³______.s$’___$$³
________________,____$$$$$.______s$³____³$
________________$___$$$$$$s_____s$³_____³,
_______________s$___‘³$$$$$$s___$$$ _____..
_______________$$____³$$$$$$s.__³$$s_____,,
_______________³$.____³$$$$$$$s_.s$$$____s´
_______________`$$.____³$$$$$$$_$$$$___s³
________________³$$s____³$$$$$$s$$$³__s$’
_________________³$$s____$$$$$s$$$$’__s$$
_____________`s.__$$$$___s$$$$$$$$³_.s$$³__s
______________$$_s$$$$..s$$$$$$$$$$$$$$³__s$
______________s$.s$$$$s$$$$$$$$$$$$$$$$_s$$
_____________s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$³
____________s$$$ssss$$$$$$$$$$$$$ssss$$$$$´
___________$$s§§§§§§§§§s$$$$$$s§§§§§§§§s$,
___________³§§§§§§§§§§§§§s$s§§§§§§§§§§§§s
___________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
___________³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
____________³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
_____________³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
______________³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
________________³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
__________________³§§§§§§§§§§§§§§§³
____________________³§§§§§§§§§§§³
_______________________³§§§§§³
_________________________³§( ' ""()
("o(" versteckt
(",,, ("

( ' ""()
(("' ) geschaut
( / "(,,)

..( ' ""() juhu
("( 'o', )" ge
(",,, (" -funden

(' ""()
(("' ) Fang
( /."(,,) mein küsschen

...(' ""()
("( 'o',)
("("(,,) Hast es
############~############
~~~######~~~~~~~######~~~
~~~######~~~~~~~######~~~
~~~######~~~~~~~######~~~
~~~######~~~~~~~######~~~
~~~######~~~~~~~######~~~
~~~######~~~~~~~######~~~
~~~###################~~~
~~~######~~~~~~~######~~~
~~~######~~~~~~~######~~~
~~~######~~~~~~~######~~~
~~~######~~~~~~~######~~~
~~~######~~~~~~~######~~~
~~~######~~~~~~~######~~~
############~############
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
###############~~~~~~~~~~
~~~######~~#######~~~~~~~
~~~######~~~~~######~~~~~
~~~######~~~~~~#####~~~~~
~~~######~~~~~~######~~~~
~~~######~~~~~~#######~~~
~~~######~~~~~~~######~~~
~~~######~~~~~~~######~~~
~~~######~~~~~~~######~~~
~~~######~~~~~~~######~~~
~~~######~~~~~~######~~~~
~~~######~~~~~~#####~~~~~
~~~######~~~~~######~~~~~
~~~######~~~######~~~~~~~
###############~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~############~##~~~
~~~~~######~~~~~~#####~~~
~~~~#####~~~~~~~~~~###~~~
~~~#####~~~~~~~~~~~~##~~~
~~######~~~~~~~~~~~~~#~~~
~~######~~~~~~~~~~~~~~~~~
~######~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~######~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~######~~~~~~~###########
~######~~~~~~~~~########~
~~######~~~~~~~~~#####~~~
~~######~~~~~~~~~#####~~~
~~~~#####~~~~~~~~#####~~~
~~~~~######~~~~~~#####~~~
~~~~~~~##############~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
###############~~~~~~~~~~
~~~######~~#######~~~~~~~
~~~######~~~~~######~~~~~
~~~######~~~~~~#####~~~~~
~~~######~~~~~~######~~~~
~~~######~~~~~~#######~~~
~~~######~~~~~~~######~~~
~~~######~~~~~~~######~~~
~~~######~~~~~~~######~~~
~~~######~~~~~~~######~~~
~~~######~~~~~~######~~~~
~~~######~~~~~~#####~~~~~
~~~######~~~~~######~~~~~
~~~######~~~######~~~~~~~
###############~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~###########~~~~~~~~~~~~~
~~~~#####~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~#####~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~#####~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~#####~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~#####~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~#####~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~#####~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~#####~~~~~~~~~~~#~~~~
~~~~#####~~~~~~~~~~##~~~~
~~~~#####~~~~~~~~~~#~~~~~
~~~~#####~~~~~~~~~##~~~~~
~~~#######~~~~~#####~~~~~
~###################~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Myspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter GraphicsMyspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter GraphicsMyspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter GraphicsMyspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter GraphicsMyspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter GraphicsMyspace Glitter Graphics, MySpace Graphics, Glitter Graphics

...…_(_)_…… Ein…………@@@@…
… (_)@(_)……paar……@@ ( ) @@…
……/(_)………Blümchen… @@@@…
…|/……………für Dich!………|……

**** ( ' ""()****
***("( 'o', ) ***
*** ("("(,,)***


____#######______####### ________________________
___#########____#########_______________________
__###########__########### _____________________
_##########################____________________
_##########################____________________
__######################## _____________________
____####################________________________
______################ __________________________
________###########______________________________
__________####### ________________________________
____________###___________________________________
_____________!_____________________________________
_____________!____Ohh,guck_mal!_____________________
____________!_____Ein_Herzluftballon! _________________
___________!______Das_ist_ein_gutes_Zeichen __________
__________!_______Er_soll_Dir_Glück_in_der____________
________!_________Liebe_bringen!_____________________
_____!____________schicke_den_Ballon_einfach__________
__!_______________an_DIE_Leute,denen_du _____________
_!________________Glück_in_der_Liebe_wünschst! ________
__!_______________Um_so_öfter_Du_ihn_weitergibst, _____
___!______________desto_weiter_fliegt_der_Ballon _______
_____!____________und_hält_nach_Deinem_Traumtyp___
________!__________________________ausschau!!! _______
___________!______also_Viel_Glück!!!___________________
______________!_____wünsche ich Dir.__________________
______________$$$$$$____$$$$$$________________$$$___________________________________
______________$$$_$$$__$$$_$$$______________________________________________________
______________$$$__$$$$$$__$$$___$$$$$$$$$$___$$$___$$$$$$$$$$______________________
______________$$$___$$$$___$$$___$$$____$$$___$$$___$$$____$$$______________________
______________$$$__________$$$___$$$$$$$$$$___$$$___$$$____$$$______________________
______________$$$__________$$$___$$$__________$$$___$$$____$$$______________________
______________$$$__________$$$___$$$$$$$$$____$$$___$$$____$$$______________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________$$$____$$$___________________________________________________
______________________$$$____$$$__________________________$$$$$$$$$________________
______________________$$$____$$$___$$$$$$$$$___$$$$$$$$________$$$_________________
______________________$$$$$$$$$$___$$$___$$$___$$$____________$$$__________________
______________________$$$____$$$___$$$$$$$$$___$$$___________$$$___________________
______________________$$$____$$$___$$$_________$$$_________$$$_____________________
______________________$$$____$$$___$$$$$$$$$___$$$________$$$$$$$$$________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______$$$_______$$$___$$$________________$$$_______$$$$$$$$$$$____$$$______________
______$$$_____________$$$__$$$___________$$$_______$$$_____$$$____$$$__$$$_________
__$$$$$$$$$$$_________$$$_$$$________$$$$$$$$$$$___$$$_____$$$____$$$_$$$__________
______$$$_______$$$___$$$$$______________$$$_______$$$$$$$$$$$____$$$$$____________
______$$$_______$$$___$$$_$$$____________$$$_______$$$_____$$$____$$$_$$$__________
______$$$_______$$$___$$$__$$$___________$$$_______$$$_____$$$____$$$__$$$_________
______$$$_______$$$___$$$___$$$__________$$$_______$$$_____$$$____$$$___$$$________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$_________$$$_____$$$__$$$$$$$$$$$__$$$_____$$$__
__$$$_________$$$_____$$$__$$$___$$$_________$$$___$$$___$$$_____$$$__$$$_____$$$__
__$$$_________$$$_____$$$__$$$____$$$_________$$$_$$$____$$$_____$$$__$$$_____$$$__
__$$$$$$$$____$$$_____$$$__$$$$$$$$$___________$$$$$_____$$$_____$$$__$$$_____$$$__
__$$$_________$$$_____$$$__$$$____$$$___________$$$______$$$_____$$$__$$$_____$$$__
__$$$_________$$$_____$$$__$$$_____$$$__________$$$______$$$_____$$$__$$$_____$$$__
__$$$_________$$$$$$$$$$$__$$$______$$$_________$$$______$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$__
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________$$$___$$$______________________
__________________________________________________________$$$______________________
____________________$$$___________$$$___$$$$$$$$$___$$$___$$$______________________
_____________________$$$_________$$$____$$$___$$$___$$$___$$$______________________
______________________$$$_$$$$$_$$$_____$$$$$$$$$___$$$___$$$______________________
_______________________$$$$$_$$$$$______$$$_________$$$___$$$___$$$________________
________________________$$$___$$$_______$$$$$$$$____$$$___$$$$$$$$$________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________$$$_________$$$_________$$$$$$$$$$$__$$$__________$$$___$$$$$$$$$_______
___________$$$_________$$$_________$$$_____$$$___$$$________$$$____$$$_____________
___________$$$_________$$$_________$$$_____$$$____$$$______$$$_____$$$_____________
___________$$$_________$$$_________$$$_____$$$_____$$$____$$$______$$$$$$$$________
___________$$$_________$$$_________$$$_____$$$______$$$__$$$_______$$$_____________
___________$$$_________$$$_________$$$_____$$$_______$$$$$$________$$$_____________
___________$$$_________$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$________$$$$_________$$$$$$$$$_______
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________$$$_____$$$__$$$$$$$$$$___$$$____$$$_______________________
_________________________$$$___$$$___$$$____$$$___$$$____$$$_______________________
__________________________$$$_$$$____$$$____$$$___$$$____$$$_______________________
___________________________$$$$$_____$$$____$$$___$$$____$$$_______________________
____________________________$$$______$$$____$$$___$$$____$$$_______________________
____________________________$$$______$$$____$$$___$$$____$$$_______________________
____________________________$$$______$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$_______________________
______________________$$$$$$$$$$_____________________
_____________________$$$$$$$$$$$$$$__________________
___________________$$$$$$$$$$$$$$$$$_________________
______$$$$$$$$______$$$$$$$$$$$$$$$$_________________
_____$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$______
__$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$____
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$____
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_OOOO$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OOOOOO$$$$$$$$$$$$$$$$$$___
______$$$$$$$$$$$$$$$$$OOOOOOOO$$$$$$$$$$$$$$$$____
________$$$$$$$$$$$$$$$$OOOOOO$$$$$$$$$$$$$$________
______________$$$$$$$$$$$OOOO$$$$$$$$$______________
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___________
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$_________
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_______
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$______
______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$______
_______$$$$$$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$$$$_______
_________$$$$$$$$$$$$$____________$$$$$$$$$$_________
__________$$$$$$$$$$_________________________________

 One


Über...
Gästebuch
de eLade ankide m!r!LISA un ANNI
nennelieDER;-)so duschen frauenso duschen männer Männersprache** Fraunsprache** Klosprüche versaute sms hänsel u. de gretel
sprüchewitze
Was is daS ??? wichtige dinge
gedichte reima schleima süüüüüüüüüüüüüüüüüß
*greez* pics =) PiCZ :=) poempics Two

~*if you think fuck is funny fuck yourself and save your money~*

Credits

Design juli MAL GB miri suze un mirinennesina un ela
Gratis bloggen bei
myblog.de